Pravoslávna cirkevná obec v Komárne


Prejdi na obsah

O Pravoslávii

Východné kresťanstvo, Orthodoxia – ako to jej samotný názov naznačuje – považuje seba za pravú Cirkev Christovu, ktorá pri riešení nastávajúcich otázok sa riadi Písmom Svätým, apoštolskou Tradíciou a učením siedmych všeobecných snemov, pri čom ku každej dobovej reformácii sa približuje s podozrením deformácie viery. Pravoslávna Cirkev aj napriek tragickému odtrhnutiu sa rímskych katolíkov v roku 1054 a vzniku viacerých protestantských cirkví v XVI. storočí, zostáva bezprostrednou ochrankyňou a dedičkou prvobytnej Cirkvi Christovej.
V celom dnešnom rozdelenom kresťanstve jediným, špecifickým a odlišujúcim znakom Pravoslávia – orthodoxného, východného kresťanstva – je jej podstatná totožnosť s Cirkvou prvých storočí kresťanstva: všeobecná pravoslávna Cirkev zostáva verná duchu, učeniu a organizačnej štruktúre pôvodnej apoštolskej Cirkvi.
Pravoslávni kresťania sa nachádzajú vo všetkých krajinách sveta, ich väčšina však žije v strednej a východnej časti Európy – v Rusku, Gruzínsku, Arménsku, Ukrajine, Moldave, Rumunsku, Srbsku a Čiernej hore, Macedónsku, Bulharsku, Grécku atď., kde tvoria väčšinu obyvateľstva. Dnes na celom svete približne 400 miliónov veriacich sa hlási k pravosláviu.
V Karpatskej kotline, vo Veľkomoravskej ríši a v ranom Uhorsku sa objaví pravoslávie najprv dôsledkom byzantských misií, z ktorých najvýznamnejšia bola misia sv. Cyrila a Metoda. Neskoršie toto pôvodné obyvateľstvo je doplnené od 12. do 17. storočia vo viacerých imigračných vlnách zo súsedných východných a južných krajín ako napr. z Haliče, Valašska a Balkánu. V Slovenskej republike podľa sčítania ľudu z r. 2011 je 49 133 pravoslávnych kresťanov.

Hlavná stránka | O nás | O Pravoslávii | Poriadok bohoslužieb | Kontakt | Fotogaléria | Mapa stránky


Zpäť na obsah | Zpäť na hlavné menu